Džemat Islamska Zajednica Bodensee Ravensburg e.V. je ime udruženja muslimana sa područja Balkana koje je registrirano kod nadležnih organa u općini Ravensburg.

1991 godine pod imenom „Islamische Gemeinschaft Bodensee-Ravensburg e.V.“

Primarni cilj udruženja je da se brine o vjerskim potrebama Bošnjaka i drugih naroda koji gravitiraju na područje Ravensburga i ostalih gradova na Bodenskom jezeru a pripadaju islamu. Naš džemat kao i većina ostalih džemata isključivo se održava i razvija svoje aktivnosti samofinanciranjem, od statutarnog mjesečnog članstva koje iznosi dvadeset Eura, te od Dobrovoljnih priloga. Džemat Bodensee-Ravensburg je jedan od mnogobrojnih džemata u rep. Njemačkoj koji je uvezan u krovnu organizaciju Islamske zajednice Bošnjaka u rep. Njemačkoj te sve aktivnosti smjerava preko Centrale Islamske zajednice Bošnjaka u rep. Njemačkoj sa sjedištem u Kamp Lintfortu.