-         Moralno duhovna i izgradnja ljudske savjesti

-         Izgrađivanje bratske ljubavi i povjerenja među ljudima

-         Vjersko učenje i izučavanje

-         Druženje i pomoć jedni drugima

-         Upoznavanje djece i porodica

-         Integracija članova u Njemačko društvo

-         Saradnja